Ons is knegte van die Here –
in gebrokenheid gedoop.
Nie met krag en mag oorwin ons
maar in nederigheid en hoop.
Hy doof nie die dowwe lamppit.
Geknakte riete breek hy nie:
Sluit met sagtheid en met deernis
selfs die toekoms vir ons oop

(wysie: wat ‘n vriend het ons in Jesus)

Advertisements