Heidelbergse Kategismus

Sondag Een.

Hulle sit met verstarde oë

asof versteen.

Wat is jou enigste troos?

Een waag dit om te sê –

die ander staar net stil…

“Is dit nie dalk dat Jesus gesterf het

om ons ontwil?”

Dortse Leerreels

uit ‘n vorige eeu

maak nie meer baie sin

voel hulle lus om dit uit te skreeu.

Maar praat oor seks en aborsie –

dan praat hulle gou-gou saam.

Dis die wêreld waarin hulle lewe –

al kry die dominee soms ook skaam.

Grootbek en vol brawade

kan hulle tog so spog

oor als wat hulle probeer het

en wie weet wat alles nog.

Maar diep binne-in

is hulle nog maar klein.

Eintlik wil hulle net die versekering hê:

Jesus self maak hulle hartjies rein.

Advertisements