Denims en tekkies
Kitare die lot
Hulle dans en hulle sing
voor die Here ons God

Die oues hou hulle harte
Met beide hande vas
“Is dit nie heiligskennis?
Is dit dan ooit gepas?”

“Waar is die gewydheid?
Dis tog so ‘n las.
Bring ons die ou-ou tyding
Soos dit nog altyd was.”

Die Here kyk van bo –
Hy sien die harte raak.
Fariseer en Tollenaar –
beide het Hy gemaak.

Advertisements