Ons kind is dood
en
onverstoord
rol die wêreld voort

Christelike ikone was deel van die Christene se aanbidding sedert die vroegste tye.  Die eerste verwysing na ‘n ikoon kry ons in die Aporkriewe boek van die Handelinge van Johannes.  Die eerste kunstenaars wat ikone geskilder het, het elemente uit die Griekse, Romeinse en Egiptiese kunswereld gebruik.  Hier probeer ek met houtskool en waterverf ‘n Afrika-klankie daaraan te gee.

Kind en Moeder

St Rudolphus Moeder en Kind ikoon

Christ icon

Christ icon

Soos 'n arend...

Soos ‘n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke… Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Loof Hom met die tromme. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Loof Hom met die tromme. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Soos 'n vader sorg vir kinders sorg die Here vir wie Hom vrees. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Soos ‘n vader sorg vir kinders sorg die Here vir wie Hom vrees. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Alles wat asem het - Loof die Here. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Alles wat asem het – Loof die Here. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Hy laat my rus in groen weivelde. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Hy laat my rus in groen weivelde. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Koorsangers. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Koorsangers. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Pianis. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Pianis. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Voordat die haan kraai... Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Voordat die haan kraai… Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk bymekaarmaak. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerk bymekaarmaak. Medium: houtskool en waterverf. Grootte: 279x420mm

Ons is knegte van die Here –
in gebrokenheid gedoop.
Nie met krag en mag oorwin ons
maar in nederigheid en hoop.
Hy doof nie die dowwe lamppit.
Geknakte riete breek hy nie:
Sluit met sagtheid en met deernis
selfs die toekoms vir ons oop

(wysie: wat ‘n vriend het ons in Jesus)

Kuierfees
Familiefees
Christusfees
God by ons – ‘n mens gewees

Eensaam-fees
Verlange-fees
Terugdink-fees
Hy was een van ons gewees!

Ligte-fees
Geskenke-fees
Ooreet-fees
Nee, Hy leer ons om soos Hy te wees

Mag Hy hierdie kerstyd in jou wees!

Loof Hom met groot lawaai...

Loof Hom met hart en mond...

Loof Hom met bassuingeklank...

na aanleiding van Open the eyes of by heart Lord van Paul Baloche

Om te glo is soms so swaar, Heer

Om te glo is soms so swaar

Ons wil U glo Heer

Ons wil in U glo

Om te sien is soms so swaar, Heer

Om te sien is soms so swaar

Ons wil U sien Heer

Ons wil U sien

Wys ons u troon en al u mag

Wys ons u liefde en u krag

Stort al u liefde oor ons uit

Want u is heilig heilig heilig

Heilig heilig heilig

Heilig heilig heilig

Heilig heilig heilig
Ons bly in u glo, Heer

Koning van die dans

Hy dans en die skepping staan verstom.
Hy dans tussen sterre en die maan en die son.
Uit die hemel daal Hy neer en Hy dans in die stal –
Hy dans as Koning van die groot heelal.

Dans, dans, waar jy ook mag kom.
Koning van die dans- verheerlik Hom!
En Hy lei ons almal waar ons ookal is.
Hy dans en verdryf so die duisternis.

Hy dans vir konings en vir Fariseers –
Hulle wou nie dans nie – hul is vol van vrees.
Hy dans toe saam met vissers by die see.
Hul word sy dissipels en dans toe mee.

Dans, dans, waar jy ook mag kom.
Koning van die dans- verheerlik Hom!
En Hy lei ons almal waar ons ookal is.
Hy dans en verdryf so die duisternis.

Hy dans op die Sabbat en genees die vrou
Mense rol hul oë en skreeu: “Dis klaar met jou!”
Hulle beur en hulle skeur en hul hang Hom op-
Kaal en alleen met dorings op sy kop.

Dans, dans, waar jy ook mag kom.
Koning van die dans- verheerlik Hom!
En Hy lei ons almal waar ons ookal is.
Hy dans en verdryf so die duisternis.

Hy dans op die Vrydag toe die hangsel skeur.
Dis moeilik om te dans as die mense treur.
Hulle kruisig sy liggaam en lê Hom in die graf –
Maar Hy is die Dans en die doeke rol af.

Dans, dans, waar jy ook mag kom.
Koning van die dans- verheerlik Hom!
En Hy lei ons almal waar ons ookal is.
Hy dans en verdryf so die duisternis.

Hul rol toe die klip en stel wagte aan,
maar niks kan Hom keer om nou op te staan!
Hy leef in jou en jy leef in Hom –
Hy is Heer van die dans – verheerlik Hom!

Dans, dans, waar jy ook mag kom.
Koning van die dans- verheerlik Hom!
En Hy lei ons almal waar ons ookal is.
Hy dans en verdryf so die duisternis.

Brand Heer in ons ‘n warm vuur –
‘n liefde wat vir ewig duur
vir hierdie aarde Here.
Steek u vlamme Here in ons aan:
U Gees wat altyd by ons staan
as storms ons laat bewe.

Leer ons u warme Vaderhart
wat vlam en lig maak in ons smart.
U Gees gee ons lewe!
Gestuur en met u Gees gedoop-
Ons versprei u Liefde en u Hoop
soos ‘n veldbrand, Here.

Maak my ‘n vuur wat helder skyn –
wat al die donker laat verdwyn
in gebroke mense.
Vuur ons aan deur God se Gees.
Stuur ons uit om vlam te wees
tot die verste grense.

Mense soos planete

wentel op eie baan

gloei ‘n oomblik helder

dans dan ritmies saam

Mense soos planete

wentel om mekaar

nou en dan ‘n kontak

vertrek dan weer van daar

Mense word planete

ligjare van mekaar

skyn ‘n oomblik helder

maak dan spoedig klaar

Mense is planete

wentel om hul son

aan mekaar verbonde

geanker steeds in Hom

Doomnie – jy bid so mooi

met woorde groot en opgetooi:

Goedertierenhede en barmhartighede

en goedgeartikuleerde wysighede.

Dink jy die Here sal my verstaan

as ek sommer net so na Hom toe gaan?

Heidelbergse Kategismus

Sondag Een.

Hulle sit met verstarde oë

asof versteen.

Wat is jou enigste troos?

Een waag dit om te sê –

die ander staar net stil…

“Is dit nie dalk dat Jesus gesterf het

om ons ontwil?”

Dortse Leerreels

uit ‘n vorige eeu

maak nie meer baie sin

voel hulle lus om dit uit te skreeu.

Maar praat oor seks en aborsie –

dan praat hulle gou-gou saam.

Dis die wêreld waarin hulle lewe –

al kry die dominee soms ook skaam.

Grootbek en vol brawade

kan hulle tog so spog

oor als wat hulle probeer het

en wie weet wat alles nog.

Maar diep binne-in

is hulle nog maar klein.

Eintlik wil hulle net die versekering hê:

Jesus self maak hulle hartjies rein.

Wyses volg vandag nog die ster
sonder om te weet wat om te verwag
Dwases weet als
en maak staat op eie krag..

Depressiemonster
……………………….lewendig op
……………………jou
……………….vreet
………….of hy
…….trap
op met die

Depressiemonster

“Paulus se teologie
klop vandag net nie”
Dis wat die ou mense sê:
“Want ons weet nie meer wat hy wil hê.”

Ons dog hy praat van hoede en geld –
nou hoor ons hy weet van strukturele geweld.
Ons dog hy praat van wyn en brood –
nou stuur hy ons na plakkers in hul nood.

Paulus se boodskap klop tog wel:
Om te doen soos Jesus is al wat tel.
Hy het sy dissipels se voete gewas –
Hy is die Draer van elke las –
Hy is die Een wat saam kan huil –
En ons word sy arms
in wie ander kan skuil

Maria en Christus langs mekaar
tussen wyn en brood en kandelaar.
Vierde-eeuse liturgie:
Simbool en ritueel en misterie.

In vreemde gewade kom hul in
en preek en lees en laat ons sing.

Ek hoor ‘n klein outjie sê:
“Wat wil die omies nou eintlik hê?”

Vroue gaan om vir laas sy lyf
te balsem
en sommer net te huil.

Was alles dan leeg,
sinloos en verniet?
Here, die wêreld is so vuil!

Skielik gaan hulle staan
Kan dit dan wees?
Die graf is oop
Die lyk is weg
Ag heretjie tog –
wat kan ons nog tref?

Skielik staan Hy daar –
hulle kyk vir Hom.
“Maria” sê Hy sag.
Hulle staan verstom.

Dan borrel dit in hulle oor:
Die Here leef!
Ons het Hom nie verloor!

Vinnig hardloop om te vertel
vir die ander in hul pyn:
Ons Here leef –
Hy het self aan ons verskyn.

Van mens en God verlaat
Alleen.
Gehaat.

Onder lag speel soldate
hulle dobbelspel.
En in die strate
gaan alles aan
normaal –
mensehel.

Drie-uur skuif ‘n donker kring.
Voorhangsel skeur die grense oop.
Dit is volbring.
God is dood.

En by die kruis vra soldate stom:
“Was Hy miskien die Een wat kom?”

Die eerste plaag is rooi soos bloed.

Dit roof en moor

en vat jou goed

 

Die tweede plaag is wit soos was.

Met gepleisterde gesig

loop jy jou teen hom vas

 

Die derde plaag is pers soos wyn.

Dis bottels en pille

wat hulle laat krul van pyn.

 

Die vierde plaag is gryse graniet:

Koud en hard –

‘n onvergewensgesinde verdriet

 

Die vyfde plaag is geel soos goud.

Sonder liefde

slaap geld baie koud

 

Die sesde plaag is lief en sag.

Voor jy jou kom kry

druk sy jou rond teen haar borste vas.

 

Die sewende plaag is koud en hard.

Sonder familie en vriend –

eensaam en verward.

 

Die agtste plaag is ‘n geklaag en gekerm

van vrouens wat neul

en mans wat hulle nie beskerm

 

Die negende plaag so uit die hel

is mense wat tob

en oor alles hulle kwel.

 

Die tiende plaag is pikgit-swart.

Kinders op afdraaipaadjies

skeur ‘n ouerhart

 

Farao het Moses uiteindelik laat trek.

Vir ons is Jesus uit die graf opgewek.

 

Rowwejack.

Uit sy plek.

Woes en rof.

Onbeskof.

 

Ma bly bid vir veertig jaar.

Woestynreis uiteindelik klaar.

 

Nuwe man –

Die Here kan!

Gedreineer.

Gewring.

Getap.

Uitgesuig

           deur almal wat op jou aanspraak maak.

 

Gee.

Gee.

Gee

tot jy leeg

           vervang word met nog ‘n aap.

 

pienk-gerimpeld

half-ontsteld

blaai sy deur die fotos

en klou vas aan ‘n handjie vol geld

Lekker styf inmekaar:

Blosende ou huwelikspaar.

Steek die vonk weer aan.

Hy’s toe glad nie so gedaan!

Here
Ek weet U soek nie getalle
U soek verhoudings
U soek diepte
U soek ore wat hoor

Hoekom is ek dan so verlam
teleurgesteld
as hier net ‘n paar opdaag?

Miskien moet ek begin waag
om oor te gee
te dryf
in U genade

Maak my oë oop
dat ek U kan sien
Amen

Hulle kom na die alwyse vir raad

dat ek my toorstokkie swaai

my dolosse gooi

en hul verlos van al hulle kwaad.

 

Dis eers later dat hulle begin verstaan

die stokkie en die os

het ek by die huis gelos.

Hulle moet self die verandering ondergaan

Baba huilend in die arms.

Dominee probeer ‘n Woord inkry.

Dis eintlik bad en voertyd –

wanneer is die gesprek dan verby?

 

Verstaan nie veel van die Heer se genade –

van sy verbond met Abraham.

Glo nie hul kind is verdorwe.

Probeer haar opvoed so goed hul kan.

 

Maar Sondag is dit dooprok en blomme

Ouma self wil die kind in bring.

Gemeente sing van God se verbondsgenade

wat wyer as sondaar-ouers kring.

 

Hoe gaan dit, liewe tannie

so voor die operasie –

het jy dors?

 

Los die praatjies, liewe dominee

en voel net hier –

die knop sit nog in my bors.

Welkom

Welkom by Heilige Brandboud. In hierdie blog gaan ek deur middel van gedigte en rympies en houtskoolsketse op my leefwereld reflekteer. Jy is welkom om saam te dig en te rym of sommer net jou gedagtes te gee. Ek is nou al sowat 23 jaar as 'n dominee by die kerk betrokke. Wanneer jy so lank in die bediening is, begin jy om sake baie ligter te sien. Jy laat jou nie meer so maklik onder kry deur mense se grille en geite nie. Jy leer om baie meer te lag. En stories te vertel. En prentjies te teken. En te dig...

Top Clicks

 • Geen